Om oss

Eldreveven er Norges beste tilbud på eldre- og sykehjemssiden. Og vi har i dag over 30 Eldrevev-sentre i Norge, og 5 i utlandet. Som navnet antyder er vi en “vev”, med mange steder og senter. Og målet er å vokse ytterligere. At vi driver Norges beste eldrehjem er vi ikke tvil om, og dette har vi også fått bekreftet gjennom en rekke brukerundersøkelser. For vi i eldreveven.no bryr oss faktisk om kundene våre. Som er de eldre.

old coupleOg det er kanskje derfor vi har klart å komme så langt, og fått laget et så bra produkt, nettopp fordi vi ser på og behandler de eldre ikke som “eldre”, eller “pasienter”, men som “kunder”. Dette er den fundamentale forskjellen mellom oss og staten.
Eldreveven mener det er bedre at private aktører driver eldresentrene og sykehjemmene, og så kan staten heller komme inn med finansiering som følger brukeren dit han eller hun vil. I dag er det vel ingen tvil om akkurat hvor de fleste eldre i Norge vil dersom de trenger denne hjelpen, for alt tyder på at Eldreveven er på toppen.

Kanskje ikke så rart når du ser litt på hvordan vi driver våre sentre. For det første er alt det sykehjemsfaglige helt på topp. Vi har kvalifisert personell, og alle våre sentre har alle de instrumenter, apparater og infrastruktur som er nødvendig. Men det stopper altså ikke der, for det er akkurat der det hele begynner. Vi ser på alle de andre tingene som viktigere. Ikke misforstå, det helsefaglige skal og må ligge i bunn, og dette kommer vi ikke utenom, men det er alt det andre, det som skal skape kosen, livsgleden, det er dette som er viktigst.
De fleste andre aldershjem i Norge har det egentlig ikke som prioritet å skape livsglede, og egentlig heller ikke å forlenge livet til de eldre. Og det ser en jo på resultatene. De eldre dør mye hurtigere enn hos oss. Er det ikke rart?
Kanskje ikke, for staten har jo alt å tjene på at de eldre dør, for da blir det mindre utgifter for dem. Hos oss, derimot, ønsker vi at hver person vi har hos oss skal leve lengst mulig, og med størst mulig kvalitet. Det er derfor vi egentlig ser på oss selv mer som et hotell med noe ekstra. Og litt på grunn av dette er det faktisk mulig for enhver person, uansett alder, å ta inn på alle av våre senter. Dette er sagt litt i spøk, men er helt reelt, og vi mener dette er viser at vi ønsker livskvalitet, og mye av det, for alle, uansett alder. Dette vil du merke når du ser hva våre kunder får tilbudt av service og tjenester.

Det er derfor du burde være takknemlig for Folkeautomaten, vår fantastiske støttespiller.